Rozsvěcování vánočního stromu

Rozsvěcování vánočního stromu se stává v naší obci již tradicí.