Klubovna zahrádkářů

Slavnostní otevření nové klubovny zahrádkářů