Přijetí nejlepších žáků ZUŠ

Starosta obce přijal ve sňatkové síni na obecním úřadu nejlepší žáky základní umělecké školy