Velikonoční výstava

Ve svazové klubovně zahrádkářů se ve dnech 8.-10. dubna konala velikonoční výstava s názvem "Jaro a kouzlo vrbového proutí"