Nejlepší žáci

27. června 2007 přijal starosta obce nejlepší žáky 2. stupně základní školy šk. roku 2006/07 ve sňatkové síni obecního úřadu