Plody naší zahrádky

Výstava výpěstků a štědrých darů přírody ve svazové klubovně zahrádkářů nabídla mnoho zajímavého

Foto: Václav Kyjonka